Aktuálne informácie

Školenie k Výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online vzdelávaciu aktivitu "Školenie k Výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022".

Termín konania: 31. 01. 2022 o 9.00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM

Cieľom aktivity je: Poskytnutie informácií predkladateľom žiadostí o NFP vo Výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh  a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov z PRV SR 2014 – 2022.

Online školenie je určené potenciálnym žiadateľom, spracovateľom či vývojárom poľnohospodárskych výrobkov. Lektormi školenia budú zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Prosíme o potvrdenie účasti do 10:00, dňa 28. 01. 2022 prostredníctvom prihlasovacieho formuláru https://forms.gle/Jh28enbtQj35dPGz5.

V prípade záujmu môžete svoje otázky k výzve uviesť vopred v prihlasovacom formulári.

Registrovaným účastníkom budú zaslané podrobnosti potrebné k pripojeniu sa k online aktivite po ukončení registrácie.

 

Podrobnosti v pozvánke s programom.

 

Zoznam kombinovanej nomenklatúry všetkých tovarov - Colný sadzobník

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022