Aktuálne informácie

4.3.2022 Pracovné stretnutie „Zjednodušenie procesov MAS v rámci podopatrenia 19.2“

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online pracovné stretnutie „Zjednodušenie procesov MAS v rámci podopatrenia 19.2“. 

Predpokladaný termín konania: 04. 03. 2021 o 9.00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM (RO PRV si vyhradzuje právo na zmenu termínu).

Online seminár je určený zástupcom MAS.

Podrobnosti nájdete v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022