Aktuálne informácie

9.3.2022 Školenie k výzve č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online vzdelávaciu aktivitu "Školenie k výzve č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov"

Termín konania: 9. 3. 2022 o 9.00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM

Registrácia prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára na
https://forms.gle/z2qJ8xCB1Y8eSDF1A, v ktorom môžete uviesť otázky súvisiace s predmetom školenia. 

Registrácia je možná do 10:00, dňa 7.3.2022. Registrovaným účastníkom budú zaslané podrobnosti potrebné k pripojeniu sa k online aktivite po ukončení registrácie.

V prípade otázok, kontaktujte: [email protected] , +421 908 931 207.

Registrovaným účastníkom budú zaslané podrobnosti potrebné k pripojeniu sa k online aktivite po ukončení registrácie.

 

Podrobnosti v pozvánke s programom.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022