Aktuálne informácie

25.5. - 27.5.2022 Študijná cesta - Prezentovanie príkladov dobrej praxe v kraji Vysočina

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Študijnú cestu  - Prezentovanie príkladov dobrej praxe v kraji Vysočina

Termín a miesto realizácie: 25.5. - 27.5.2022, Vysočina, ČR

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020