Aktuálne informácie

Oznámenie pre dovozcov z Ukrajiny

Informácia o dočasných opatreniach na liberalizáciu obchodu pri dovoze poľnohospodárskych výrobkov prostredníctvom kvóty s pôvodom z Ukrajiny v období od 4. júna 2022 do 5. júna 2023.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020