Aktuálne informácie

23.7.2022 Chuť domáceho chleba

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický  kraj v spolupráci s obcou Hrušov Vás pozývajú na aktivitu Chuť domáceho chleba

Aktivita sa uskutoční dňa 23.7.2022 v Hrušove

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020