Aktuálne informácie

13.10.2022 Fórum KC SPU – špecifiká plánovania verejných priestranstiev na slovenskom vidieku

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre vás pozýva na podujatie: Fórum KC SPU – špecifiká plánovania verejných priestranstiev na slovenskom vidieku

Fórum sa uskutoční dňa 13. 10. 2022 (štvrtok) v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022