Aktuálne informácie

Dotazník za účelom zlepšenia poradenského systému

Na základe výzvy pre poradenstvo z Programu rozvoja vidieka (PRV 2014-2022) si Riadiaci orgán PRV v spolupráci s IZPI (Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií) a NSRV SR pripravili dva dotazníky, ktorých cieľom je získať informácie od certifikovaných poradcov ako aj farmárov za účelom zlepšenia poradenského systému na Slovensku (AKIS).

 

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníkov v termíne do 12.07.2023.

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022