Aktuálne informácie

RIPP PREŠOV - Seminár „Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho pracoviska IZPI v Prešove“

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne pracovisko IZPI v Prešove Vás pozvýva na seminár „Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho pracoviska IZPI v Prešove“ a „Spracovanie a predaj potravín na vlastnom hospodárstve“, ktorý sa uskutoční dňa 26. 10. 2023 (štvrtok) o 10:00 hod. 

Miesto konania: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov  

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyjGng25k6yyu56Yu62TKA_KdBq-t6-5op-C62xYZ04-Fq6Q/viewform?usp=sf_link

v termíne do 23. 10. 2023 (pondelok) do 24:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022