Aktuálne informácie

RP Nitra - Pozývame vás na konferenciu všetkých na Zemi, ktorým záleží na slovenskej zemi

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR Nitra Vás pozýva na konferenciu všetkých na Zemi, ktorým záleží na slovenskej zemi.
Zaregistrujte svoj záujem tu: https://sdu.sk/SlY4
Obsah:
Začiatky poľnohospodárstva ako priemyselnej výroby a príčiny nástupu súčasných konvenčných postupov v poľnohospodárstve
Čo to prinieslo pre:
- pre prírodu
- pre krajinu
- pre človeka
•    Na obsahu a kvalite záleží – porovnania kvality potravín v minulosti a v súčasnosti a podľa spôsobu pestovania
•    Vzťah kvality potravín a zdravia
•    Koľko skutočne potrebujeme obhospodarovať pôdy pre účely pestovania potravín
•    Ekonomika zdravia – finančný prepočet zdravého stravovania prínosy pre jedinca i pre spoločnosť
•    Čo znamená potravinová sebestačnosť s poučením z minulosti a bezpečnosť potravín  
Čo s tým?
•    Alternatívny pohľad a riešenia – čomu my vieme pomôcť a čo pomôže nám, čo na to EÚ
•    Formy spolupráce dovnútra i navonok
•    Diskusný priestor

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022