Aktuálne informácie

Vandrovalo vajce - 5. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Tribečským   múzeom  v Topoľčanoch vyhlasuje 5. ročník  celoslovenskej prehliadky výrobcov  kraslíc, ktorá sa bude konať v dňoch od  3. marca 2015 do 2. apríla  2015 v Tribečskom  múzeu  v Topoľčanoch.

Zúčastniť sa jej môžu výrobcovia, ktorí sa venujú výrobe kraslíc  viac ako tri roky. Prehliadka kraslíc bude v piatich kategóriách.

Použité techniky kraslíc:

1. maľované,
2. drôtované,
3. vyškrabávané,
4. voskované + batikované,
5. olepovaná technika – slama, bavlnky, látka, sitina.

Poslať môžete po 3 kusy z každej techniky na adresu:
Ľudmila Bátorová,  Uhlištná  42/651, 971 01 Prievidza 5
Termín doručenia: 28.2.2015

Po ukončení prehliadky budú zaslané kraslice prenechané Tribečskému  múzeu  v Topoľčanoch  ako pamiatka na podujatie a budú tam vystavené.

 

Doručené výrobky budú posudzovať  návštevníci .

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020