Aktuálne informácie

Výstava "Obrázky vidieckej Európy"

DG AGRI v spolupráci s Európskou sieťou rozvoja vidieka by Vás radi informovali o výstave fotografií súťaže „Obrázky vidieckej Európy“, do ktorej sa zapojili mnohé MAS členských štátov EÚ. Výstava je prvýkrát prístupná širokej verejnosti a uskutoční sa od 4.marca do 4 apríla 2013 v Bruseli.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022