Aktuálne informácie

Francúzska ponuka nadnárodnej spolupráce

V dokumentoch na stiahnutie nájdete detaily ponuky nadnárodnej spolupráce pre MAS z Francúzska s tematikou podnikania na vidieku.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022