Aktuálne informácie

Ponuka nadnárodnej spolupráce z Litvy

MAS z oblasti Silale (Litva) hľadá MAS z EÚ v rámci zapojenia sa do výzvy opatrenia 421 "nadnárodná spolupráca", PRV Litva 2007-2013. Cieľom je podporiť podnikanie miestnych remeselníkov a zároveň  zachovať a podporiť tradičné remeslá a umožňiť miestnym remeselníkom, aby získali potrebné znalosti a zručnosti na použitie remesiel ako novej formy podnikania.

Viac informácií nájdete v dokumente nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022