Aktuálne informácie

Partnerská spolupráca v oblasti ekotextílií

Nemecká MAS hľadá partnera na spoluprácu, ktorý pracuje s tradičnými rastlinnými farbivami a ktorý ich kultivuje organickým spôsobom s cieľom výroby ekotextílií ako výstupného produktu.

Bližšie informácie nájdete v dokumente nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022