Aktuálne informácie

Európsky seminár o udržateľných mestsko-vidieckych partnerstvách

Európska komisia v spolupráci s poľským regiónom Mazovia a OECD orgranizuje 2. európsky seminár o udržateľných mestsko-vidieckych partnestvách - "Budovanie mestsko-vidieckych partnerstiev v budúcich európskych rozvojových programoch", ktorý sa uskutoční v Kopernikovom centre vedy vo Varšave v dňoch 24.-25. apríla 2013.

Seminár nadväzuje na poznatky z prípadových štúdií vykonaných OECD, ktoré pokrývajú širokú škálu európskych regiónov rovnako ako niektoré regióny mimo Európy. Seminár poskytne dostatok príležitostí k diskusiám a možností dozvedieť sa viac o kľúčových otázkach týkajúcich sa partnerstva miest a vidieka: výhody a funkcie, podporné a tlmiace faktory, financovanie, aktéri, atď. Na záver je naplánovaná diskusia na tému čo sa dá urobiť v praxi pre podporu mestko-vidieckych partnerstiev v programovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov pre obdobie 2014-2020. 

Organizátori uvítajú Vašu účasť. Registrovať sa môžete cez stránku: http://www.cvent.com/d/fcqrjf

Pre informácie o konferencii, programe a udržateľných mestso-vidieckych partnerstvách navštívte, prosím, stránku Európskej Komisie: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rurban/2013/index_en.cfm

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022