Aktuálne informácie

Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2013"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 3. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP". Do súťaže sa môžu zapojiť schválené miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku. Miestnym akčným skupinám a verejno-súkromným partnerstvám ponúkame možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Viac informácií o súťaži nájdete v dokumentoch na stiahnutie. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na výstave Agrokomplex 2013.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020