Regionálne pracovisko Trenčín

RIPP Trenčín - Odborný seminár: "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky"

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky", ktorý sa uskutoční dňa  08. 02. 2024 (štvrtok) o 08:30 hod.

Lektori: Ing. Petra Pipíšková, PhD., Ing. Petra Říhová, Ing. Tatiana Mudráková, PhD., Ing. Milan Janoštík, Ing. Tomáš Baran, Ing. Ľubomír Marhavý, Ing. Peter Šéry, Ing. Marián Hlavačka, Peter Viktorín
Miesto: RANČ ČIERNY PETER, Dežerice 332, 95703 Dežerice
Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára (maximálny počet účastníkov je 40) v termíne do 06.02. 2024 (utorok) do 24:00 hod: https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-trencin.reenio.sk/sk/#/term/P807295/2024-02-08;viewMode=day

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022