Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Zvýšenie atraktivity obce Nová Ves nad Žitavou vybudovaním viacúčelového ihriska obec Nová Ves nad Žitavou Nitra Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2010
Výstavba viacúčelového ihriska v obci Čierne Kľačany obec Čierne Kľačany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2010
Výstavba viacúčelového ihriska v obci Tekovské Nemce obec Tekovské Nemce Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2010
Modernizácia telovýchovného a klubového zázemia futbalového areálu Volkovce obec Volkovce Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2011
Viacúčelové ihrisko v obci Červený Hrádok obec Červený Hrádok Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2011
Centrum voľného času pre občanov Malé Vozokany obec Malé Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2012
Volkovce - "Parčík za kostolom" - I. etapa obec Volkovce Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.2. 442 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2012
Vytvorenie podmienok pre rozvoj aktívneho trávenia voľného času a zdravého životného štýlu prostredníctvom vybudovania viacúčelového ihriska obec Veľké Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2012
Spevnené plochy a sadové úpravy verejného priestranstva pri multifunkčnom ihrisku obec Tekovské Nemce Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.2. 442 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2012
Rekonštrukcia budovy spoločenského významu obce Nemčiňany obec Nemčiňany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2011
Centrum voľného času pre občanov Nevidzian obec Nevidzany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2011
Vytvorenie podmienok pre rozvoj športových aktivít v obci Tajná obec Tajná Nitra Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2012
Klubovňa pre spolkovú činnosť obec Tesárske Mlyňany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2011
Modernizácia verejných priestranstiev v obci Nevidzany obec Nevidzany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.2. 442 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2012
Modernizácia šatní TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou obec Nová Ves na Žitavou Nitra Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2013
Rekonštrukcia objektu TJ Choča obec Choča Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2013
Oddychová zóna s detským ihriskom obec Tekovské Nemce Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2013
Rekonštrukcia domu smútku - výstavba sociálneho zariadenia obec Malé Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2013
Parkové úpravy obce Čierne Kľačany obec Čierne Kľačany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.2. 442 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2013
Výmena otvorových konštrukcií na Obecnom úrade a Dome smútku obec Čierne Kľačany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2013
Rekonštrukcia verejného priestranstva - parku v obci Slepčany obec Slepčany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.2. 442 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2013
Rekonštrukcia centrálnej zóny - Tajná obec Tajná Nitra Nitriansky kraj 3.4.2. 442 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2014
Detské ihrisko obec Veľké Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2014
Rekonštrukcia centrálnej zóny v obci Malé Vozokany obec Malé Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky kraj 3.4.2. 442 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2014
Revitalizácia parku v obci Nová Ves nad Žitavou obec Nová Ves nad Žitavou Nitra Nitriansky kraj 3.4.2. 442 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 2014

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022