Pripravujeme

Školenie „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“

Registrácia na školenie je uzavretá.

V prípade záujmu, k dispozícii bude online záznam, ktorý bude v krátkom čase po ukončení školenia zverejnený na web stránke NSRV SR.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Národnou sieťou rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na vzdelávaciu aktivitu Školenie „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“

Termín a miesto konania: 21.06. 2023 od 09:00 do 11:00  hod. v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 94901 Nitra.

Možnosť účasti aj online (prihlasovací link Vám bude zaslaný po uzavretí registrácie 19.06.2023).

Cieľom aktivity je: 

Informatívne usmernenie k prílohe č. 1 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

Prosíme o potvrdenie účasti do 12:00, dňa 19.06. 2023 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Registráciu môžete uskutočniť prostredníctvom prihlasovacieho formulára - link: https://forms.gle/5uGQwiqTsjtmGPRY6

V prípade otázok, kontaktujte: [email protected], +421 908 290 667.

 

ZÁZNAM zo školenia si môžete prehrať kliknutím na tento link: https://youtu.be/WoFP0baSGDM

 

Otázky, ktoré boli kladené v chate a neboli počas školenia zodpovedané, budú po zodpovedaní zo strany školiteľov zverejnené na webovej stránke NSRV SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022