Pripravujeme

RP Bratislava - Seminár „Ekológia v poľnohospodárstve v kocke“

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Bratislava Vás pozývajú na seminár: „Ekológia v poľnohospodárstve v kocke“, ktorý sa uskutoční dňa  20. 03. 2024 (streda) o 08:30 hod. Miesto: NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava.

Téma stretnutia: 
Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022
Priame platby
Ekologické poľnohospodárstvo
Krajinné prvky
Agrolesnícke systémy
Výživa pôdy

Bližší program je uvedený v pozvánke spolu s linkom na prihlasovací formulár.

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára v termíne do 18.03. 2024 (pondelok) do 10:00 hod, maximálny počet účastníkov je 24. Link na prihlasovací formulár: https://regionalne-informacno-poradenske-pracovisko-bratis.reenio.sk/sk/#/term/P840928/2024-03-20;viewMode=day

 
 *Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese [email protected].

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.
 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022