PRV SR 2014 – 2020

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2020 na rok 2021 – aktualizácia č.2

Sekcia rozvoja vidieka, priamych platieb a Rybného hospodárstva zverejnila Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2020 na rok 2021 – aktualizácia č. 2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020