Kalendár akcií

21 Oct 2021
24 Oct 2021

LAUGARICIO CUP 2021 - Trenčianska regionálna výstava zvierat

Viac
13 Oct 2021
13 Oct 2021

Konferencia "Ekologická poľnohospodárska výroba (EPV) v novom programovom období 2023-2027"

Viac
12 Oct 2021
13 Oct 2021

Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2022

Viac
11 Oct 2021
11 Oct 2021

Návrh aktualizácie č. 3 Usmernenia PPA č. 8

Viac
09 Oct 2021
09 Oct 2021

Jablkové hodovanie s mladým vínom

Viac
05 Oct 2021
05 Oct 2021

Financovanie projektov, systémy financovania, konanie o ŽoP v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
22 Sep 2021
22 Sep 2021

Konanie o NFP v rámci PRV SR 2014 – 2020

Viac
21 Sep 2021
23 Sep 2021

Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
20 Sep 2021
21 Sep 2021

Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kocke

Viac
18 Sep 2021
18 Sep 2021

Deň otvorených dverí Ranč Dante – príklady dobrej praxe

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020