Kalendár akcií

07 Aug 2021
07 Aug 2021

Vidiecky deň v Čeríne

Viac
30 Jul 2021
30 Jul 2021

Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade

Viac
20 Jul 2021
21 Jul 2021

Výmena skúseností do Nitrianskeho kraja – MAS Požitavie - Širočina

Viac
07 Jul 2021
08 Jul 2021

Finančná kontrola na mieste a návšteva na mieste v oblasti projektových opatrení PRV SR 2014 - 2020

Viac
06 Jul 2021
06 Jul 2021

Výzvy pre mladých a malých poľnohospodárov vyhlásené miestnymi akčnými skupinami

Viac
02 Jul 2021
02 Jul 2021

Odborná exkurzia do Maďarska zameraná na témy PRV SR 2014 - 2020

Viac
26 Jun 2021
26 Jun 2021

Kosecký deň v Piešťanoch - informačný seminár spojený s obhliadkou gazdovstva Legumen

Viac
23 Jun 2021
23 Jun 2021

Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov - TT kraj

Viac
22 Jun 2021
24 Jun 2021

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Viac
19 Jun 2021
19 Jun 2021

Spoznaj Mikroregión 11 PLUS na kolesách - 4. ročník

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020