Kalendár akcií

Udržateľná Nitra

Pozývame Vás na podujatie Udržateľná Nitra, ktorá sa uskutoční v spolupráci s NSRV SR dňa 17.6.2023 pod záštitou MsÚ Nitra.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022