Kalendár akcií

20 Sep 2022
21 Sep 2022

Odborná zahraničná exkurzia do Maďarskej republiky – MAS Pannónia Kincse LEADER Egyesulet

Viac
20 Sep 2022
20 Sep 2022

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV PRACUJÚCICH NA PRINCÍPE LEADER/CLLD Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA

Viac
20 Sep 2022
20 Sep 2022

Financovanie projektov, systémy financovania, konanie o ŽoP v rámci PRV SR 2014 - 2022

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020