Kalendár akcií

21 Sep 2022
21 Sep 2022

Konferencia „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“

Viac
21 Sep 2022
22 Sep 2022

X. Celoslovenská poľnohospodárska konferencia

Viac
20 Sep 2022
21 Sep 2022

Odborná zahraničná exkurzia do Maďarskej republiky – MAS Pannónia Kincse LEADER Egyesulet

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020