Kalendár akcií

09 Apr 2024
09 Apr 2024

RP Košice - Seminár „Ako sa dostať k pôde, postup pri elektronickom podávaní žiadosti cez slovensko.sk a aktuálne výzvy PRV 2014-2022“

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022