Kalendár akcií

25 Apr 2024
25 Apr 2024

RP Žilina - Seminár „Povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“

Viac
25 Apr 2024
25 Apr 2024

RP Zvolen - Seminár: „Neprojektové opatrenia SP SPP 2023 – 2027: Agrolesnícke systémy a Aktuálne výzvy z PRV SR 2014 – 2022“

Viac
24 Apr 2024
28 Apr 2024

Návštívte nás v rámci expozície NSRV SR na výstave Gardenia 2024

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022