Kalendár akcií - starý

Druhý ročník veľtrhu národnej spolupráce vo Francúzsku

Francúzska  národná sieť Vás srdečne pozýva na druhý ročník veľtrhu národnej spolupráce, ktorá sa uskutoční 8.-9. novembra 2012  v meste Montbrison, južnej časti Francúzska.

Celé podujatie je organizované tak, aby si každý účastník mohol vybrať z bohatého programu: workshopy prepojené na zaujímavé témy alebo metódy a nástroje spolupráce, stretnutia s novými partnermi z Francúzska a iných štátov, hľadanie technickej asistencie, spoznávanie miestnych aktérov,...

Podrobné informácie (program, spôsob dopravy,...) nájdete na web stránkach :

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022