Kalendár akcií - starý

Sociálne podnikanie – konferencia v Litve

Medzinárodná konferencia „Sociálne podnikanie – nové možnosti pre vidiecke oblasti“ sa zameriava na potreby a možnosti poskytnuté pre vidiecke obyvateľstvo a mimovládne organizácie zaoberajúce sa sociálnym podnikaním, ktoré by mohli byť v Trakai, Litva.

Registračný formulár, program a pozvánku nájdete tu.

Registrácia prebieha do 6. novembra 2012!

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022