Kalendár akcií - starý

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci BA a TT kraja

Regionálna koordinátorka Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský a Trnavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu a informačnú aktivitu k téme „Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013“, ktorá sa uskutoční dňa 14. novembra (streda) 2012 v priestoroch firmy Agrostaar KB, spol. s r.o. v Kráľovom Brode.
Workshop bude zameraný na prenos informácií a skúseností súvisiacich s aktuálnou poľnohospodárskou politikou, ako aj novými legislatívnymi procesmi v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2013 a na aplikáciu nariadenia vlády SR pri predaja poľnohospodárskych produktov konečnému spotrebiteľovi. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.
 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022