Kalendár akcií - starý

Komunitne vedený miestny rozvoj - príprava nových partnerstiev pre Leader

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre banskobystrický kraj Vás pozýva na stretnutie k výmene skúseností z prístupu Leader v banskobystrickom kraji s pracovným workshopom na tému "Komunitne vedený miestny rozvoj - príprava nových partnerstiev pre Leader", ktoré sa uskutoční 21. februára 2012 o 9:30 hod v malej zasadačke SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022