Kalendár akcií - starý

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci SR na úrovni regiónov – stretnutie s aktérmi rozvoja vidieka v žilinskom kraji

Regionálne pracovisko NSRV SR pre prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci SR na úrovni regiónov – stretnutie s aktérmi rozvoja vidieka v žilinskom kraji". Stretnutie sa uskutoční 7. marca 2013. Vzhľadom na to, že kapacita je obmedzená počtom sedadiel v autobuse, prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti e-mailom na adrese [email protected] alebo telefonicky na t. č.: 0918 869 750; do 4.3.2013. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022