Kalendár akcií - starý

Informačný seminár o základných princípoch prístupu LEADER III.

Regionálne pracovisko NSRV SR pre košický kraj Vás pozýva na informačný seminár o základných princípoch prístupu LEADER III. Seminár sa bude konať 7.marca 2013 v Trebejove. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022