Kalendár akcií - starý

Rozvoj slovensko-poľskej partnerskej spolupráce pre prístup Leader

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi z Poľska. Stretnutie sa bude konať v Hoteli - Camping Borová Sihoť v Liptovskom Hrádku dňa 20.3.2013 o 11:00 hod.
Účasť na stretnutí je bezplatná. Účastníci majú zabezpečenú stravu a občerstvenie. Počet miest je limitovaný! Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 18.3.2013 (pondelok) mailom na [email protected], alebo telefonicky na 0915 031 761.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022