Kalendár akcií - starý

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007 – 2013 v rámci SR na úrovni regiónov

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre prešovský kraj Vás pozýva na aktivitu "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007 – 2013 v rámci SR na úrovni regiónov", ktorá sa uskutoční v dňoch 5. - 8. septembra 2013 na námestí v Lipanoch. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020