Poradenstvo

Výzva pre záujemcov o účasť v novej Fokusovej skupine Európskeho inovačného partnerstva v oblasti "Udržateľná mobilizácia lesnej biomasy“

Európska komisia hľadá 20 odborníkov z radov poľnohospodárov, lesníkov, poradcov, vedcov a ďalších subjektov pre Európske inovačné partnerstvo na vytvorenie novej EIP-AGRI fokusovej skupiny s názvom "Udržateľná mobilizácia lesnej biomasy".

 

Odborníci sa stretnú za účelom hľadania odpovede na hlavnú otázku fokusovej skupiny: „Ako zlepšiť udržateľnú mobilizáciu biomasy z našich lesov v Európskej únii?“

 

Diskusie medzi vybranými odborníkmi sa uskutočnia počas dvoch stretnutí, na ktorých si budú vymieňať svoje znalosti a skúsenosti. Každá skupina sa bude zaoberať praktickými inovatívnymi riešeniami problémov alebo príležitostí, pričom bude čerpať zo skúseností získaných z iných projektov. Prvé stretnutie sa uskutoční 21. - 22. júna 2016.

 

Spojenie s EIP-AGRI fokusovou skupinou umožňuje navzájom si vymieňať znalosti. Toto spojenie môže pomôcť rozšíriť profesionálnu európsku sieť a prispieť k začiatku novej spolupráce.

 

O tejto fokusovej skupine si môžete prečítať na internetových stránkach EIP-AGRI:

• výzva na vyjadrenie záujmu

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20160223_calltext_fg19_20.pdf

• priamy odkaz na prihlášku

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-groups-expert-application-form

 

Uzávierka prihlášok je 21. marca 2016, 23.59 h (SEČ).

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020