Regionálne pracoviská

Regionálne pracovisko Trnava - Neprítomný na pracovisku

Regionálne pracovisko Trnava
Manažér: Ing. Miroslava Chocholáčková
Kontaktná adresa: Ružindolská 3180/16, 917 01 Trnava
Mobil: +421 905 490 225   
E-mail: [email protected][email protected]

Zrealizovaná činnosť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022